Продукція TM Alles GUT! виробництва ТОВ «КЛОВІН УКРАЇНА»: ЕКО рідкі засоби для прання, гелі для делікатного прання, універсальний пральний порошок та дитячий пральний порошок в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання відповідності проводилось за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024.

Термін дії екологічного сертифікату № UA.08.002.418 та права застосування екологічного маркування продовжено на наступні 3 роки. Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.12.065 гармонізований з екологічними критеріями на мийні засоби програми екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU), його вимоги враховують положення актів права ЄС, зокрема:
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 648/2004 від 31 березня 2004 року щодо мийних засобів.

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.12.065 спрямовані на:
  • обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;
  • зменшення загальної токсичності засобу;
  • поліпшення ефективності застосування;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання;
  • зниження негативного впливу на водні екосистеми.

Продукцію ТМ "Alles GUT!" на ринку України представляє ТОВ «Компанія« АЛДІ », яка працює на ринку побутової хімії з 2012 року.

Серія засобів для прання ТМ "Alles GUT!" була розпочата з запуску виготовлення пральних порошків.

Універсальні пральні порошки ТМ "Alles GUT!" - це спеціально розроблена німецька рецептура, імпортна європейська сировина за основними компонентами, мінімум ароматизаторів.

Дитячі пральні порошки ТМ "Alles GUT!" - готовий склад європейського виробництва, унікальна німецька рецептура, без ароматизаторів, без алергенів.

Показники яким повинні відповідати мийні засоби передбачають оцінювання на всіх стадіях життєвого циклу – від складників до паковання.

Мийні засоби TM Alles GUT! не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для довкілля та здоров’я людини згідно вимог критеріїв екологічного стандарту. Мають високий показник біологічного розкладу (більш ніж 86 %).

Всі складники, які застосовуються для виробництва екологічно сертифікованих засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпеки згідно вимог узгодженої на глобальному рівні системи класифікації і маркування хімічних речовин і сумішей (GHS). Ця система створена ООН з метою приведення до єдиного стандарту критеріїв оцінки небезпеки речовин, а також систем маркування і повідомлень про небезпеку.

Мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати і запобігають утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин що здатні взаємодіяти з засобом і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Детальніше про виробництво та продукцію про ТОВ «КЛОВІН УКРАЇНА» можна дізнатися на сайті виробника - www.allesgut.ua