Шість найменувань горілок та горілок особливих ТМ «Green Day» виробництва ТОВ «Виналь» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, за схемою екологічної сертифікації згідно з ДСТУ ISO 14024.

Екологічний сертифікат № UA.08.002.344 поширюється на такі найменування горілок ТМ «Green Day»: горілка особлива «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ ЕЙР» («GREEN DAY AIR»), горілка «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ» («GREEN DAY»), горілка особлива «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ ПЛАНЕТА» («GREEN DAY PLANET»), горілка «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ УЛЬТРА СОФТ» («GREEN DAY ULTRA SOFT»), горілка «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ КРІСТАЛ» («GREEN DAY CRYSTAL»), горілка особлива «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ ЕВОЛЮШН» («GREEN DAY EVOLUTION»).

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.024 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг напоїв алкогольних дистильованих щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги і показники стандарту адаптовані до вимог Постанови Комісії (ЄС) №1881/2006 від 19 грудня 2006 року про встановлення максимального рівня вмісту певних забруднюючих речовин у продуктах харчування і спрямовані на:

  • підвищення енергоефективності технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва;
  • зниження вмісту токсичних елементів у сировині та готовій продукції;
  • зниження питомої активності радіонуклідів у сировині та готовій продукції;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Екологічно сертифіковані горілки TM «Green Day» виробляються згідно з ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови на основі спирту етилового ректифікованого «Люкс». Виробництво включає комплекс технологічних процесів, контролю якості сировини, інгредієнтів, споживчої тари та пакувальних матеріалів, водопідготовки, фільтрації, контролю якості готової продукції. Підприємство забезпечує сталість постачальників сировини та інгредієнтів.

Підприємство забезпечує досягнення значно знижених у порівнянні з допустимими державними нормами показників вмісту у готовій продукції таких речовин, що негативно впливають на здоров'я людини, як сивушні масла, альдегіди, метиловий спирт, радіонукліди. У готовій продукції відсутні такі токсичні елементи як свинець, кадмій, миш'як, ртуть,.

ТОВ «Виналь» функціонує з 2017 р. у складі корпорації «Алеф-Виналь», має атестоване виробництво, яке оснащене виготовленим у країнах ЄС обладнанням та устаткуванням. Підприємство має впроваджену і сертифіковану систему управління безпечністю харчових продуктів згідно з ДСТУ ISO 22000:2019 , а також впроваджуються елементи системи екологічного управління.

Детальніше про продукцію ТМ «Green Day» на www.greendayvodka.com