27 найменувань лакофарбових матеріалів ТМ «Siltek» виробництва ПрАТ «Термінал-М» успішно пройшли повторну процедуру екологічної сертифікації. Повний перелік сертифікованих засобів зазначений у сертифікаті №UA.08.002.445.

За результатами проведеної оцінки відповідності, ПрАТ «Термінал-М» підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу який встановлює критерії визначення переваг лакофарбових матеріалів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту гармонізовані з критеріями оцінки продуктів зазначених Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні Рішенням Єврокомісії №2014/312/ЄС від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків.

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС №1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради №1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського парламенту і Ради №2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

Матеріали ТМ «Siltek» виготовляються виключно з високоякісної сировини від провідних виробників Європи та Америки – Basf SE, Wacker Chemie AG, Momentive Specialty Chemicals BV, Ashland Industries Europe GmbH, а також вітчизняних виробників - ПАТ «Подільський цемент», ПАТ «Гіпсовик» та ін.

Екологічно сертифікована продукція не містять летких органічних вуглеводнів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, алкілфенол етоксилатів, небезпечних для здоров’я людини. Показники вмісту ЛОС, сполук ізотіазолінів та речовин, які можуть спричинити негативний вплив на навколишнє середовище, не перевищують показників, допустимих екологічними критеріями, які значно вище державних норм безпеки.

Продукція доступна в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

ПрАТ «Термінал-М» - сучасне підприємство, що спеціалізуються на виробництві сухих та рідких будівельних сумішей під торговими марками, «Siltek» та «Мікс+». Входить до складу Промислово-будівельної групи «Ковальська». У 2008 року підприємство «Термінал-М» розпочало випуск продукції за фінською технологією на обладнанні провідних виробників Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Іспанії.

Підприємство має акредитовану лабораторію, що оснащена сучасним випробувальним обладнанням. Регламентні дослідження допомагають контролювати якість на всіх рівнях виробництва, розробляти нові рецептури та вдосконалювати існуючі. Постійне вдосконалення продукції, розробка нових рецептур, залучення грамотних фахівців, впровадження інноваційних технологій і рішень дозволяють заводу «Термінал-M» здійснювати виробництво сухих будівельних сумішей і вододисперсійних лакофарбових матеріалів, які повністю відповідають сучасним вимогам ринку.

Завод «Siltek» вперше в Україні запропонував професійним будівельникам комплексну технологію механізації будівельних та ремонтно-оздоблювальних робіт, а також розробив і почав випуск спеціалізованих сумішей торговельної марки Siltеk для машинного нанесення з використанням силосної технології. У порівнянні з традиційною мішкотарою, силоси забезпечують ряд переваг:

  • відсутність витрат на розвантаження; зберігання та міжповерхове переміщення сухої суміші на будівельному майданчику;
  • абсолютна захищеність матеріалів від атмосферних опадів та несанкціонованого використання; відсутність втрат в процесі виробництва робіт; можливість повернення залишків матеріалу постачальнику, або їх транспортування на інший об'єкт; відсутність упаковки, яку треба утилізувати.

Керівництво підприємства приділяє особливу увагу екологічним питанням. На підприємстві визначена екологічна політика та цілі; щорічно формуються, затверджуються та реалізуються плани заходів у сфері екології, спрямовані на досягнення екологічних цілей. Впровадження передових інноваційних технологій і застосування безпечних або нейтральних складових компонентів сумішей, дозволяє досягти абсолютної безпеки з екологічної точки зору, як процесу виробництва, так і самого кінцевого продукту, причому, як для людини, так і для навколишнього середовища.

Більш детальніше про підприємство та продукцію – www.siltek.ua.