З метою підтвердження сталості показників екологічно сертифікованих будматеріалів й продовження дії екологічного сертифікату № UA.08.002.341 (діє з 01.03.2018) на вироби стінові з ніздрювального бетону автоклавного тверднення ТМ «АЕROC» була проведена повторна екологічна сертифікація

Програма повторної сертифікації передбачала документальну перевірку за схемою сертифікації згідно з ISO 14024.

Вироби з бетону ТМ «АЕROC» є одними з першими з будматеріалів українського виробництва і лишаються єдиними в своєї категорії що пройшли екологічну сертифікацію. Це відбулось у 2007 році, – 14 років підтримки права на застосування знаку «Зелений журавлик» і екологічного лідерства.

ТОВ «АЕРОК» засновано в грудні 2006 року з метою будівництва заводу по виробництву автоклавного газобетону в м. Березань Київської області. На даний час продукція випускається двома заводами, розташованими в м. Березань і м. Обухів Київської області і за своєю якістю відповідає вимогам українських і європейських стандартів. Завод, розташований в м. Обухів (колишній Обухівський завод пористих виробів) увійшов до складу підприємства у жовтні 2008 року. На заводі працює модернізована технологічна лінія «Універсал-60» і нова високотехнологічна лінія німецької фірми Wehrhahn Smart.

На заводі в м. Березань Київської області працює високотехнологічна лінія голландської фірми HESS AAC Systems B.V.

Обидва заводи ТОВ «АЕРОК» відповідають вимогам європейських стандартів по найкращим доступним технологіям щодо енергоефективності та впливів на довкілля. Вони оснащені власними сертифікованими лабораторіями, які дозволяють контролювати якість продукції, що випускається. Кожна партія продукції має паспорт якості від заводу-виробника.

Оцінювання виробів здійснювалось за показниками комплексних випробувань з теплофізики, деформативності і міцності кладки, акустики, сейсмічних навантажень, вогнестійкості, радіології, проведених в провідних лабораторіях НДІ Мінрегіонбуду України, ДІ «Інститут гігієни та медичної екології», випробувальному центрі державного департаменту пожежної безпеки МНС України. Показники хімічної безпеки – на підставі паспорту безпеки (SDS) на кожну хімічну суміш що застосовується в технологічному процесі і впливає на загальну безпеку готового продукту.

Процедура екологічної сертифікації передбачає оцінювання готових виробів з бетону за класами і категоріями небезпек згідно з Регламентом ЄС № 1272/2008 (CLP). За результатами оцінювання вироби ТМ «АЕROC» були класифіковані як безпечні для здоров’я і довкілля. Екологічно сертифіковані вироби відповідають найвищим показникам енергоефективності, радіаційної безпеки та надійності.

Екологічна політика підприємства спрямована на сталий розвиток, під яким розуміється економічне зростання у поєднанні з ресурсоефективністю виробництва, мінімізацією впливів на довкілля, дотримання вимог екологічних міжнародних стандартів та стандартів безпеки та гігієни праці.

За результатами оцінювання екологічних аспектів виробничої діяльності встановлено дотримання вимог природоохоронного законодавства та поліпшені показники екологічної результативності виробництва.

Детальніше на www.aeroc.ua

Перевірено та сертифіковано