З метою підтвердження сталості показників екологічно сертифікованих будматеріалів й продовження дії екологічного сертифікату UA.08.002.402 на плити гіпсокартонні та UA.08.002.403 на сухі будівельні суміші, – 26 найменувань продукції виробництва ТДВ «СІНІАТ» пройшли планову процедуру наглядання. Процедура наглядання передбачала аудит на місці та документальну перевірку.

Плити гіпсокартонні та сухі будівельні суміші успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію за схемою згідно ISO 14024 у 2017 році. Продукція виробляється на виробничих потужностях ТДВ «СІНІАТ», розташованих у Донецькій області, м. Бахмут, вул. Патріса Лумумби, 84. Виробництво було створено у 2008 році і відповідає сучасним стандартам. В структурі ТДВ «СІНІАТ» функціонує випробувальна лабораторія, яка забезпечує радіологічний контроль сировини і готової продукції та навчальний центр, якій забезпечує системне навчання та консультативну допомогу будівельним, архітектурним та торгівельним організаціям, приватним особам, які планують використовувати продукцію ТДВ «СІНІАТ».

Будматеріали виробляються на основі найбільшого на Україні Артемівського родовища унікальних чистих гіпсів.

Родовище відпрацьовується шахтним засобом із забезпеченням вимог природоохоронного законодавства. Для підтримки виробленого простору в безпечному стані і запобіганні осідання і провалів земної поверхні в покрівлі камер шахт залишається стелина з корисної копалини середньою потужністю 5,5 м. Для заповнення відпрацьованих шахт також використовується бій гіпсу.

Екологічна політика підприємства спрямована на сталий розвиток, під яким розуміється економічне зростання у поєднанні з ресурсоефективністю виробництва, мінімізацією впливів на довкілля, дотримання вимог екологічних міжнародних стандартів та стандартів безпеки та гігієни праці.

За результатами оцінювання екологічних аспектів виробничої діяльності встановлено дотримання вимог природоохоронного законодавства та поліпшені показники екологічної результативності виробництва. Наприклад, з метою зменшення рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на підприємстві регулярно проводяться планово-попереджувальні ремонти технологічного обладнання. З метою зменшення споживання природного газу та обсягів утворення парникових газів на підприємстві вживаються системні заходи з енергозбереження.

Показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та забруднення стічних вод значно нижче ніж встановлені нормативами згідно дозвільних документів.

Система управління відходами передбачає 100% сортування усіх відходів на підприємстві для подальшої їх передачі спеціалізованим організаціям на переробку.

Вся продукція з гіпсу підлягає 100% перероблянню.

Згідно технологічних регламентів ТДВ «СІНІАТ» забезпечує управління життєвим циклом продукції на вхідному потоці, – починаючи з видобутку сировини, екологічних аспектів виробничої діяльності, показників якості та безпеки сировини, допоміжних інгредієнтів і готової продукції, на вихідному потоці – закінчуючи її відвантаженням.

До складу екологічно сертифікованих будматеріалів не входять складникі з вмістом летких органічних сполук (ЛОС), азбесту, фосфогіпсу, формальдегіду, фталатів, інших органічних токсичних та канцерогенних сполук.

За результатами досліджень встановлено, що показник ефективної сумарної активності природних радіонуклідів екологічно сертифікованих будівельних матеріалів знаходиться в межах від 15 до 16 Бк/кг, в залежності від найменування, що значно нижче за встановлений державний норматив – 370 Бк/кг та згідно вимог екологічних критеріїв – 250 Бк/кг.

У якості споживчої тари використовуються термоусадочна поліетиленова плівка або мішки паперові. Для зберігання та транспортування готової продукції застосовуються дерев’яні брус та піддони. Пакувальний матеріал не містить сполук хлору та придатний для переробки за доступними в Україні технологіями.

Плити гіпсокартонні та сухі суміші будівельні та транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів. Продукція відвантажується оптовими партіями та транспортується оптимальними маршрутами, що забезпечує зменшення обсягів витрат палива та викидів забруднюючих речовин від автотранспортних засобів в атмосферне повітря на тонну транспортованої продукції.

Перевірено та сертифіковано