34 найменування лакофарбових матеріалів ТМ «Поліпласт», ТМ «Green Line» та ТМ «Dops» (екологічний сертифікат №UA.08.002.441) та універсальний очищувач ПО-105 (екологічний сертифікат №UA.08.002.509) виробництва ТОВ «Будівельно технологічний альянс» успішно пройшли щорічну процедуру нагляду.

Сталість показників відповідності екологічно сертифікованих лакофарбових матеріалів перевірялася згідно з СОУ ОЕМ 08.002.016.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Показники відповідності універсального очищувача ПО-105 – згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Мийні засоби та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Вимоги обох стандартів адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2004/42/CE від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук пов’язаних із застосуванням органічних розчинників у фарбах, лаках та засобах для оздоблення автомобілів;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Стандарти також гармонізовані з екологічними критеріями інших програм екологічного маркування І типу, таких як: ЄС (Ecolabel.EU), скандинавських країн (Nordic Swan Ecolabel), Німеччини (Blue Angel), США (Green Seal), Австралії (GECA).

Склад екологічно сертифікованої продукції ТМ «Поліпласт», ТМ «Green Line» та ТМ «Dops» сформований зі складників, що відповідають найвищим показникам безпеки екологічного стандарту. Більшість з них вироблена в ЄС.

Сертифікована продукція не містить небезпечних для здоров’я людини та довкілля речовин, зокрема таких як алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, озоноруйнівних речовини. Показники вмісту ЛОС та сполук ізотіазолінону у лакофарбових матеріалах не перевищують показників, допустимих екологічним стандартом. У складі універсального очищувача ПО-105 відсутні консерванти, ароматизатори, барвники, ЛОС, ензими, фосфор.

Керівництво підприємства приділяє особливу увагу управлінню екологічними аспектами. На підприємстві визначена та реалізується екологічна політика та екологічні цілі. Захист довкілля для підприємства є одним з найвищих пріоритетів та важливим фактором успішного розвитку бізнесу. Тому й технологічний процес підприємством продумується з максимальною ефективністю для зменшення витрат електроенергії та водних ресурсів. Рецептури продуктів створюються з урахуванням зручності роботи з ними, довгострокового терміну дії їх захисних властивостей та безпечності здоров’ю людини при роботі та подальшого використання оброблених поверхонь і покриття.

Більш детальніше про продукцію та виробництво на www.poli-plast.ua

Перевірено та сертифіковано