ПрАТ «Мурованокуриловецький завод мінеральної води «Регіна» підтвердило дію екологічного сертифікату UA.08.002.325 на воду мінеральну «Регіна» сильногазовану та не газовану за процедурою щорічного наглядання.

Сертифікат на продукцію був отриманий у січні 2018 року за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024. Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2010 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг води щодо її потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт поширюється на воду питну фасовану централізованого й нецентралізованого водопостачання, газовану чи не газовану.

Основним завданням при впровадженні екологічних критеріїв є:

  • збалансоване управління природними ресурсами;
  • зниження вмісту токсичних елементів (у тому числі мікотоксинів, пестицидів, поліциклічних ароматичних вуглеводнів);
  • зниження питомої активності радіонуклідів;
  • заборона на хімічні методи оброблення води в технологічному процесі виробництва;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог Директиви № 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009.

Вода мінеральна «Регіна» сильногазована та не газована виготовляється на основі води, видобутої з джерела розташованого в с. Житники Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. На всіх етапах виробничого процесу підприємством здійснюється контроль якості сировини, обладнання та продукту. Санітарно-токсикологічні показники та радіаційні показниками випробувань готової продукції є нижчими за показники що встановлені екологічними критеріями і значно нижчими згідно державних норм.

Підприємство забезпечує функціонування політики у сфері якості, управління екологічними аспектами, безпечності харчових продуктів, професійної безпеки та здоров’я, гігієни та безпеки праці та досягнення відповідних цільових показників. Зокрема, щодо зниження обсягу споживання води та енергії, обсягу утворення твердих відходів.

Детальніше про виробництво та продукцію на www.regina.ua

Перевірено та сертифіковано