Екологічно сертифікований у листопаді 2016 теплоізоляційний і звукоізоляційний матеріал для будівельних конструкцій «ЮНІЗОЛ-1» («UNISOL-1») виробництва ТОВ «РУНАТЕЛ ЕКО» успішно пройшов процедуру щорічного наглядання за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024.

Сталість показників відповідності екологічно сертифікованого матеріалу згідно з сертифікатом UA.08.002.384 перевірялась на відповідність СОУ ОЕМ 08.002.048:2009 Матеріали тепло- і звукоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Вимоги даного стандарту адаптовані до вимог таких актів права ЄС як:

  • Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 про встановлення гармонізованих умов для поширення на ринку будівельної продукції;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
  • Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Матеріал «ЮНІЗОЛ-1» («UNISOL-1») виробництва ТОВ «РУНАТЕЛ ЕКО» складається на 81% із вторинної целюлози, на 12% антисептиків і з 7% нелетких антипіренів і не містить шкідливих для здоров'я людини і довкілля речовин.

Для інсталяції утеплювача застосовується спеціальна видувна установка, яка розміщує матеріал без швів і стиків (безшовне утеплення), підвищуючи якість покриття.

На підприємстві визначена та реалізується екологічна політика, впроваджена система управління якістю, проводиться інформування щодо екологічної сертифікації та значення екологічного маркування на матеріалі «ЮНІЗОЛ-1» («UNISOL-1»).

Детальніше про продукцію виробництва ТОВ «РУНАТЕЛ ЕКО» на www.runateleco.com.ua

Перевірено та сертифіковано