31 найменування лакофарбових матеріалів ТМ «Поліпласт» та ТМ «Green Line» згідно з екологічним сертифікатом №UA.08.002.441 та універсальний очищувач ПО-105 (екологічний сертифікат №UA.08.002.509 виробництва ТОВ «Будівельно технологічний альянс» успішно пройшли планову процедуру наглядання за сертифікованою продукцією.

Сталість показників відповідності екологічно сертифікованих лакофарбових матеріалів перевірялася згідно з СОУ ОЕМ 08.002.016.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Показники відповідності універсального очищувача ПО-105, відповідно, з СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Мийні засоби та засоби для чищення. екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Вимоги обох стандартів адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2004/42/CE від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук пов’язаних із застосуванням органічних розчинників у фарбах, лаках та засобах для оздоблення автомобілів;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Стандарти також гармонізовані з екологічними критеріями інших програм екологічного маркування І типу, таких як: ЄС (Ecolabel.EU), скандинавських країн (Nordic Swan), Німеччини (Blue Angel), США (Green Seal), Австралії (GECA).

Склад екологічно сертифікованої продукції ТМ «Поліпласт» та ТМ «Green Line» сформований з інгредієнтів що відповідають найвищим показникам безпеки згідно з критеріями екологічного стандарту. Більшість з них вироблена в ЄС.

Сертифікована продукція не містить небезпечних для здоров’я людини та довкілля речовин, зокрема таких як алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, озоноруйнівних речовини. Показники вмісту ЛОС та сполук ізотіазолінону у лакофарбових матеріалах не перевищують показників, допустимих екологічним стандартом. У складі універсального очищувача ПО-105 відсутні консерванти, ароматизатори, барвники, ЛОС, ензими, фосфор.

Керівництво підприємства приділяє особливу увагу управлінню екологічними аспектами. На підприємстві визначена та реалізується екологічна політика та екологічні цілі. Захист довкілля для підприємства є одним з найвищих пріоритетів та важливим фактором успішного розвитку бізнесу. Тому й технологічний процес підприємством продумується з максимальною ефективністю для зменшення витрат електроенергії та водних ресурсів. Рецептури продуктів створюються з урахуванням зручності роботи з ними, довгострокового терміну дії їх захисних властивостей та безпечності здоров’ю людини при роботі та подальшого використання оброблених поверхонь і покриття.

Більш детальніше про продукцію та виробництво на www.poli-plast.ua

Перевірено та сертифіковано