Труби поліетиленові для холодного (в т.ч. питного) водопостачання, технічного призначення та каналізації, що виробляються на виробничих потужностях ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» – ТОВ «Калуський трубний завод» (КаТЗ), успішно пройшли процедуру екологічної сертифікації та підтвердили свої екологічні переваги згідно екологічних критеріїв СОУ ОЕМ 08.002.014.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

За результатами проведеної оцінки відповідності, ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» видано екологічний сертифікат № UA.08.002.457 та надано право на застосування екологічного маркування.

Екологічно сертифіковані труби виробляються згідно з ДСТУ Б В.2.7-151:2008 Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (EN 12201-2:2003, MOD).

Труби поліетиленові відповідають державним нормам та вимогам чинної нормативно-технічної документації. З виробів не виділяються хімічні речовини – ацетон, формальдегід, фенол, бензол, толуол, ксилол, толуілендіізоціанат – концентрації яких обмежуються екологічними критеріями. Для забезпечення якості труб виробником проводиться виробничий контроль (візуальний контроль якості, контроль якості з використанням вимірювальних та інших інструментів, лабораторний контроль).

Для виробництва труб не застосовують хімічні технології. В якості сировини використовують поліетилен композицій ПЕ80 та ПЕ100, безпечність та якість якого підтверджена відповідними документами. Виробником проводиться вхідний контроль якості сировини. Масова частка летких речовин в поліетилені, який використовують для виробництва поліетиленових труб, є значно меншою (на 30 %, 62%) ніж допускається нормативними документами.

На КаТЗ впроваджена та сертифікована система управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2009). На заводі розроблена та затверджена керівником Політика та цілі у сфері якості та екології, згідно якої стратегічною метою підприємства є виробництво високоякісних полімерних труб на основі застосування сучасних технологій, високоякісних матеріалів, ефективного використання сировини та ресурсів, вдосконалення методів і засобів управління процесами і персоналом, відповідального ставлення до навколишнього середовища. У процесі виробництва продукції підприємство прагне повністю відповідати вимогам екологічного законодавства, виконувати ліцензійні зобов’язання і максимально компенсувати негативний вплив на навколишнє середовище. Керівництво підприємства бере відповідальність за прийняття і проведення Політики, забезпечення функціонування та контроль результативності системи менеджменту якості та екологічного менеджменту у відповідності до вимог екологічного законодавства та іншим вимогам, пов’язаних з виявленими екологічними аспектами.

КаТЗ постійно працює над впровадженням на виробництві заходів з енергоефективності та їх ефективністю. Впровадження таких заходів дозволило підприємству зменшити затрати на електроенергію та на опалення, забезпечуючи щорічний ефект на рівні 250-300 тис.грн. за опалювальний сезон, повністю стати автономним від інших джерел опалення, раціонально використовувати електроенергію в нічний час, покращити показники енергосистеми виробництва в цілому, значно зменшити собівартість виробництва труб в цілому.

Технологія виробництва поліетиленових труб містить безвідходне виробництво. Вторинна сировина виробництва, отримана переробкою (дробленням, гранулюванням) використовується для випуску поліетиленових труб технічного призначення згідно відповідних технічних умов КаТЗ.

КаТЗ, Торгівельний дім «Євротрубпласт» та Рубіжанський Трубний завод (РТЗ) входять до складу Української частини Групи ПОЛІПЛАСТИК. Торгівельний дім «Євротрубпласт» є керуючою компанією Групи ПОЛІПЛАСТИК на території України, основними завданнями якої є організація торгового процесу для всього спектру продукції Групи, проектно-технічний супровід об'єктів з використанням полімерних труб у галузі водопостачання, каналізації і газопостачання, а також управління виробничими підрозділами РТЗ і КаТЗ.

Більш детальніше про підприємства Української частини Групи ПОЛІПЛАСТИК та продукцію виробництва РТЗ і КаТЗ – polyplastic.ua

Перевірено та сертифіковано