Екологічна сертифікація продукції ТМ DOMESTOS виробництва ТОВ «Юнілівер Україна» проходила за схемою згідно ISO 14024.

Поліпшені характеристики продукції щодо впливів на довкілля та здоров’я людини оцінювались на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями для мийних засобів програми екологічного маркування Ecolabel.EU, його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
 • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про мийні засоби.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді СОУ ОЕМ 08.002.12.065 є:

 • обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;
 • зменшення загальної токсичності засобу;
 • поліпшення ефективності застосування;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання;
 • зниження негативного впливу на водні екосистеми.

За результатами оцінювання мийних засобів ТМ «Domestos» сфера дії екологічного сертифікату № UA.08.002.530 поширена на:

 • Засіб для чищення універсальний Domestos Свіжість моря
 • Засіб для чищення універсальний Domestos Свіжість лісу

Виробник демонструє сталість постачальників складників.

Експертна оцінка продукції підтверджує відсутність у складі:

 1. фосфатів, фосфонатів та цеолітів;
 2. алкілфенол етоксилатів;
 3. перфторованих алкілатів;
 4. формальдегіду та хімічні сполуки, які його вивільняють;
 5. ЛОС;
 6. ензимів;
 7. барвників;
 8. консервантів.

Інші складники мийних засобів не місять речовин шкідливих для здоров’я людини і довкілля що обмежуються та заборонені згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

Екологічно сертифіковані мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на придбання продукції високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше про екологічно сертифіковані засоби ТМ Domestos на www.unilever.ua

Перевірено та сертифіковано