Дитячі та підліткові дерев’яні ліжка, дитячі дерев’яні столи та стільчики ТМ «Гойдалка» (сертифікат №UA.08.002.492) успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованих виробів вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2020 Меблі, покриття для підлоги та вироби з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями на меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів програм екологічного маркування типу І згідно з ISO 14024 ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel).

Вимоги стандарту також адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Екологічно сертифіковані вироби виготовляються на виробничих потужностях, що розташовані в передгір’ї Карпат Івано-Франківської області. Тому для виробництва застосовується сировина заготовлена з Карпатського лісу, а саме – бук, що походить з лісового господарства, сертифікованого за схемою FSC FM/COC. Виробництво продукції відбувається по “закритому циклу”, від розпилу деревини до готової продукції.

Лісоматеріали, які використовуються для виробництва, не оброблюються шкідливими захисними засобами, що виготовлені на основі пентахлорфенолу, містять консерванти та пестициди 1-го та 2-го класу небезпеки, отруйні, токсичні речовини і препарати, шкідливі для репродуктивної системи.

Клеї та лаки, які використовуються для покриття меблів, виготовлені на водній основі та не містять смоли, феноли та інші отруйні, токсичні та шкідливі для репродуктивної системи речовини і препарати.

На виробництві значна увага приділяється захисту довкілля. Зокрема, керівництвом визначена екологічна політика, згідно з якою згідно з якою головною своєю метою вважає дотримання високих стандартів виробництва та професіоналізму персоналу, мінімізуючи вплив господарської діяльності на навколишнє природне середовище при виробництві дерев’яних меблів та іграшок для дітей. Для забезпечення реалізації екологічної політики виробник впроваджує заходи, спрямовані на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скорочення споживання енергетичних ресурсів та зменшення споживання енергії із невідновлювальних джерел, підвищення екологічної обізнаності та культури серед працівників, партнерів. На виробництві ТМ «Гойдалка» впроваджено технології безвідходного виробництва – деревовідходи використовуються для виготовлення дрібних дерев’яних іграшок (кубиків і конструкторів) та у якості палива для сушки деревини й обігріву приміщень підприємства.

Детальніше про виробництво та продукцію ТМ «Гойдалка» – www.goydalka.com.

Перевірено та сертифіковано