З метою підтвердження сталості показників екологічно сертифікованого у 2019 році дитячого рідкого мила ТМ «A-sens kids» ТМ «A-sens» ТМ «Sensua», виробництва ТОВ «Голд Дроп-Україна» й продовження дії екологічного сертифікату UA.08.002.469 була проведена планова процедура наглядання.

Екологічний сертифікат свідчить про поліпшені характеристики мила щодо впливів на стан здоров’я юних користувачів і довкілля. Під час сертифікації оцінювалась відповідність продукції та її життєвого циклу вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт гармонізований з вимогами екологічних критеріїв програми екологічного маркування ЄС (Ecolabel EU) і скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel) та встановлює найвищі вимоги до показників якості і безпеки.

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.12.007 адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Стандарт встановлює вимоги на:

  • натуральне походження сировини;
  • заборону вмісту 1328 хімічних речовин у якості складників за класами і категоріями небезпек згідно з міжнародними стандартами;
  • обмеження вмісту 250 речовин через встановлення максимально допустимого показника концентрації у готовому продукті;
  • зменшення обсягів пакувальних матеріалів (відходів споживання);
  • показники екологічної дієвості виробництва.

Екологічна політика ТОВ «Голд Дроп-Україна» спрямована на впровадження заходів з енергозбереження та раціонального використання ресурсів, у поєднанні з поліпшенням екологічних характеристик продукції та дотримання вимог екологічних стандартів.

На підприємстві діє система управління такими стадіями життєвого циклу як: контроль якості вхідної сировини та інгредієнтів, технологічні процеси приготування косметичних засобів, контроль якості та умов зберігання готової продукції, у поєднанні з управлінням споживанням енергетичних та водних ресурсів, відходами виробництва.

Екологічний сертифікат UA.08.002.469 надає право на застосування екологічного маркування «Зелений журавлик» на дитячому рідкому милі серії «A-sens kids» «A-sens» «Sensua» , згідно вимог чинного законодавства України.

Більш детально про продукцію і виробництво на gdu.ua/brands/asens-kids

Перевірено та сертифіковано