ТОВ «ГОЛД ДРОП – Україна» успішно підтверджено сферу дії екологічного сертифікату № UA.08.002.469 на косметичне дитяче рідке мило серії "A-sens kids",“Baby Zaya”, “Little Bird”, “Sensua”, “Honey Bunny”, “Десять слоненят”, “Glanzen”, “Lucky Day Baby”, “Gapchinska”, “Natural Code”.

Отриманий сертифікат свідчить про відповідність косметичної продукції вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт гармонізований з вимогами екологічних критеріїв програми екологічного маркування ЄС (Ecolabel EU) і скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel) та встановлює найвищі вимоги до показників якості і безпеки.

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.12.007 адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції;
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Стандарт встановлює вимоги на:

 • натуральне походження сировини;
 • заборону вмісту 1328 хімічних речовин у якості складників за класами і категоріями небезпек згідно з міжнародними стандартами;
 • обмеження вмісту 250 речовин через встановлення максимально допустимого показника концентрації у готовому продукті;
 • зменшення обсягів пакувальних матеріалів (відходів споживання);
 • показники екологічної дієвості виробництва.

Екологічна політика ТОВ «Голд Дроп-Україна» спрямована на впровадження заходів з енергозбереження та раціонального використання ресурсів, у поєднанні з системним поліпшенням екологічних характеристик продукції.

На підприємстві діє система управління такими стадіями життєвого циклу як:

 • контроль якості вхідної сировини та інгредієнтів;
 • технологічні процеси приготування космеичних засобів;
 • контроль якості та умов зберігання готової продукції, у поєднанні з управлінням споживанням енергетичних та водних ресурсів, відходами виробництва.

Екологічний сертифікат UA.08.002.469 надає право на застосування екологічного маркування відносно дитячого рідкого мила серіїї "A-sens kids",“Baby Zaya”, “Little Bird”, “Sensua”, “Honey Bunny”, “Десять слоненят”, “Glanzen”, “Lucky Day Baby”, “Gapchinska”, “Natural Code” згідно законодавству.

Більш детально про продукцію і виробництво на www.gdu.ua

Перевірено та сертифіковано