Безпідставне застосування маркування, тобто без наявності відповідного підтвердного документу (сертифікату), що вказує на екологічну характеристику чи перевагу, порушує вимогу статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (поширення інформації, що вводить в оману).

За фактом порушення Антимонопольним комітетом України накладаються і стягуються штрафи в розмірі до 5% від річного доходу за рік, що передував року, у якому виявлено порушення.

Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які:

  • містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору;
  • містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб'єкта господарювання;
  • приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, у яких не перебувають;
  • містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації.

Ввести в оману споживача можна різними способами. Головний критерій такого правопорушення полягає у тому, що інформація, яка привертає увагу великої кількості споживачів, має оманливий, неточний або неповний характер. А метою поширення інформації про екологічні характеристики чи переваги, що вводять в оману, є одержання неправомірної переваги в конкуренції.

Найчастіше такі порушення спостерігаються під час рекламування продукції, товарів чи послуг в засобах масової інформації, на листівках, засобах зовнішньої реклами, телебаченні, радіо тощо та безпосередньо на маркуванні продукції. Загалом, перелік джерел поширення оманливої інформації не встановлено законодавцем, а отже, це може бути будь-який носій інформації.

Надання недостовірної інформації про продукцію також тягне за собою адміністративну відповідальність (стаття 1561 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

  • накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - у разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача;
  • накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - у разі бездіяльності щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення.

Отже, для уникнення відповідальності:

а) не варто застосовувати екологічне маркування (знак, екологічні твердження: «еко», «екологічний», і т.п.) без наявності відповідного підтвердного документу/сертифікату про наявність у продукції, товарі чи послузі поліпшених екологічних характеристик чи переваг; та

б) не варто застосовувати екологічні твердження, які є нечіткими чи неконкретними або які лише натякають на те, що продукція є екологічно сприятливою чи екологічно чистою. Тому треба уникати використання таких екологічних тверджень, як «екологічно безпечний», «дружній до довкілля», «дружній до ґрунту», «не забруднює довкілля», «зелений», «дружній до природи» та «дружній до озону», і т. п, а також твердження щодо забезпечення екологічної стійкості.