«АВК КОНФЕКШІНЕРІ» подовжено термін дії екологічного сертифікату № UA.08.002.470 на сухі продукти екструзійної технології за схемою сертифікації згідно з ISO 14024 та розширено сферу його дії на мультизлакові снеки «Brunch».

Оцінювання продуктів здійснювалося на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.010:2016 Продукція хлібопекарська, макаронна, кондитерська, кулінарна, сухарна та борошняна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки;
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти з ароматизованими властивостями, що застосовується в продуктах харчування.

Критерії стандарту охоплюють усі стадії життєвого циклу продуктів і спрямовані на:

  • стале управління природними ресурсами;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками згідно найкращих доступних технологій виробництва);
  • заборона на вміст ГМО;
  • зниження вмісту токсичних елементів, радіонуклідів, мікотоксинів, пестицидів у продукції;
  • обмеження застосування небезпечних харчових добавок;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Для виробництва екологічно сертифікованого асортименту продукції використовуються інгредієнти, які відповідають вимогам чинного санітарного, фітосанітарного законодавства, державних гігієнічних правил і норм, гігієнічних нормативів, санітарних норм. Виробник здійснює ретельний відбір постачальників, а також контроль продукції, яку замовляє.

У складі екологічно сертифікованої продукції відсутні підозрілі та небезпечні харчові добавки. Для виготовлення мультизлакових снеків «Brunch» використовують натуральну сировину та натуральні ароматизатори. У складі снеків відсутні барвники. Барвники, які входять до складу інших екологічно сертифікованих сухих продуктів – натуральні.

Рівні вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, радіонуклідів в готовій продукції є значно нижчими за допустимі рівні, встановлені державними нормами та СОУ ОЕМ 08.002.03.010:2016, або взагалі не виявлені за результатами випробувань. Продукція не містить ГМО та консервантів.

Екологічне спрямування діяльності «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» закріплене у визначеній компанією Екологічній політиці. З метою підвищення ефективності роботи виробничих підрозділів підприємством впроваджуються заходи, спрямовані на підвищення рівня енергозбереження, зниження обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах, поводження з відходами, та ін.

Підприємством впроваджена та сертифікована система управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 22000.

Детальніше про виробництво та продукцію «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» можна дізнатися на сайті компанії – www.avk.ua.

Перевірено та сертифіковано