«АВК КОНФЕКШІНЕРІ» отримано екологічний сертифікат № UA.08.002.470 на сухі продукти екструзійної технології за схемою сертифікації згідно ISO 14024. Сфера дії екологічного сертифікату поширюється на 8 найменувань сухих продуктів екструзійної технології:

 • хрусткі трубочки «Бам-Бук – солодкий звук!» зі смаком згущеного молока;
 • хрусткі трубочки «Бам-Бук – солодкий звук!» зі смаком ананаса;
 • хрусткі трубочки «Бам-Бук – солодкий звук!» зі смаком купуасу;
 • хрусткі трубочки «Бам-Бук – солодкий звук!» зі смаком шоколаду;
 • повітряні батончики «Мажор» вишня»;
 • повітряні батончики «Мажор» з какао;
 • хрусткі фігурки «Kresko» шоколадний смак»;
 • хрусткі фігурки «Kresko» банановий смак».

Виробником вказаних продуктів є ПрАТ «Кондитерська фабрика «АВК» м. Дніпро».

Оцінювання продуктів здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.010:2016 Продукція хлібопекарська, макаронна, кондитерська, кулінарна, сухарна та борошняна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти з ароматизованими властивостями, що застосовується в продуктах харчування.

Критерії стандарту охоплюють усі стадії життєвого циклу продуктів і спрямовані на:

 • стале управління природними ресурсами;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками згідно найкращих доступних технологій виробництва);
 • заборона на вміст ГМО;
 • зниження вмісту токсичних елементів, радіонуклідів, мікотоксинів, пестицидів у продукції;
 • обмеження застосування небезпечних харчових добавок;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Для виробництва екологічно сертифікованого асортименту продукції використовуються інгредієнти, які відповідають вимогам чинного санітарного, фітосанітарного законодавства, державних гігієнічних правил і норм, гігієнічних нормативів, санітарних норм. Виробник здійснює ретельний відбір постачальників, а також контроль продукції, яку замовляє. У складі екологічно сертифікованої продукції відсутні харчові добавки, які заборонені екологічними критеріями. Барвники, які входять до складу екологічно сертифікованої продукції, є натуральними. Рівні вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, радіонуклідів в готовій продукції є нижчими за допустимі рівні, встановлені згідно вимог державних норм та СОУ ОЕМ 08.002.03.010:2016.

Екологічне спрямування діяльності «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» закріплене у визначеній компанією Політиці у сфері якості та безпеки продуктів харчування. З метою підвищення ефективності роботи виробничих підрозділів ПрАТ «Кондитерська фабрика «АВК» м. Дніпро» впроваджуються заходи, спрямовані на підвищення рівня енергозбереження, зниження використання природних ресурсів, обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та вмісту забруднюючих речовин в стічних водах, поводження з відходами, та ін.

Виробничі потужності сертифіковані за міжнародними стандартами ISO 22000, IFS Food.

Детальніше про виробництво та продукцію «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» можна дізнатися на сайті компанії – www.avk.ua.

Перевірено та сертифіковано