Арматура трубопровідна сталева (фланці пласкі приварні, фланці комірцеві приварні, фланці глухі, фланці вільні до втулки) виробництва ТОВ «Калушський трубний завод» успішно пройшла екологічну сертифікацію за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 (сертифікат №UA.08.002.556).

Оцінювання здійснювалось на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.24.073:2020 Прокат сталі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу (PE-148.02 Ecolabel for Steel products for construction of Brazilian Association for Technical Standards’s Environmental Labeling program, IDT), який встановлює критерії визначення переваг сталевих виробів щодо потенційних впливів продукції на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт прийнятий методом передруку і є ідентичний PE-148.02 Екологічне маркування сталевих виробів для будівництва програми екологічного маркування Бразильської асоціації технічних стандартів яка має міжнародне визнання.

Для виробництва екологічно сертифікованих виробів не застосовують поліхлоровані біфеніли, радіоактивні матеріали та інші небезпечні речовини. Виробником проводиться ретельна оцінка постачальників та вхідний контроль якості сировини, а також операційний контроль на всіх етапах виготовлення виробів.

На виробництві впроваджена та сертифікована інтегрована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015.

Виробником значна увага приділяється постійній модернізації виробництва, впровадженню передових технологій та розширенню асортименту виробів, поліпшенню їх якості та експлуатаційних характеристик. Системно здійснюється моніторинг екологічних аспектів, оцінюються впливи на довкілля та реалізовуються заходи що спрямованих на зменшення впливу на довкілля.

Детальніше про продукцію та виробництво ТОВ «Калушський трубний завод» на www.polyplastic.ua.

Перевірено та сертифіковано