Соки виробництва ТОВ «ЕКО-СФЕРА» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.011:2020 Плоди та овочі оброблені та законсервовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу (сертифікат №UA.08.002.453).

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT). Стандарт, на відповідність якому проводилося оцінювання – СОУ ОЕМ 08.002.03.011:2020 Плоди та овочі оброблені та законсервовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу – розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращих вітчизняних та європейських доступних технологій (European IPPC Bureau: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries).

Вимоги стандарту встановлюють показники впливів продукції на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу та враховують положення актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) №1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки;
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1334/2008 від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти з ароматизованими властивостями, що застосовується в продуктах харчування;
  • Постанови Комісії (ЄС) №1881/2006 від 19 грудня 2006 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Екологічно сертифіковані соки не містять ГМО, важких металів, мікотоксинів, радіонуклідів, шкідливих харчових добавок, ароматизаторів та барвників. Для виробництва соків використовують воду, що добувається з артезіанських свердловин глибиною більше 100 м та проходить очищення й декілька етапів фільтрації для забезпечення належного рівня жорсткості та відсутності шкідливих солей.

На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001, система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14000 та система управління безпечністю харчових продуктів згідно з ДСТУ ISO 22000. Підприємством визначена екологічна політика, екологічні цілі та впроваджуються заходи для їх досягнення.

Завод має необхідну для виробництва інфраструктуру. На території підприємства знаходяться глибинні артезіанські свердловини. Для виробництва продукції використовується обладнання, яке забезпечує довготривале зберігання продукції без додавання консервантів та дозволяє зберігати максимально вітаміни.

Підприємством налагоджено повний виробничий цикл від переробки первинної сировини до доставки продукції споживачеві. Для забезпечення споживачів якісною продукцією, підприємство здійснює ретельний відбір постачальників сировини, оцінюючи їх за встановленими критеріями, та ретельний контроль якості продукції, який розпочинається з вхідного контролю сировини та допоміжних матеріалів, що надходять на виробництво, і здійснюється по всьому життєвому циклу виробництва. Схеми контролю сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції розроблені, затверджені та узгоджені з органами Міністерства охорони здоров’я України.

Детальніше про виробництво та продукцію ТОВ «ЕКО-СФЕРА» на www.ecosphere.com.ua.

Перевірено та сертифіковано