Головна Координаційна рада
Координаційна рада

Координаційна рада з екологічного маркування є незалежним колегіальним дорадчо-наглядовим органом який забезпечує участь усіх зацікавлених сторін в процесі розгляду та затвердження екологічних стандартів, розроблених згідно ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) «Екологічні маркування та декларації – Екологічне маркування І типу – Принципи та методи».

Координаційна рада забезпечує неупередженість дій органу сертифікації відносно екологічного маркування та надає можливість участі усіх зацікавлених сторін у розробленні його політики і оцінки досягнення цілей.

Діяльність Координаційної ради базується на принципах відкритості та гласності.

Склад Координаційної ради формується на добровільних засадах з представників органів державної влади, промисловості, наукових та експертних організацій, громадських організацій з захисту прав споживачів та природоохоронного спрямування.

Склад Координаційної ради з екологічного маркування

У своїй діяльності Координаційна рада керується чинним законодавством, національними стандартами які установлюють принципи та методи до екологічних маркувань та Положенням «Про Координаційну раду з екологічного маркування».


Віце-президент з питань інфраструктури та екологічної політики

Українського союзу промисловців і підприємців

Голова КоординацiйноI ради - Красніков Денис Анатолійович

тел.: (044) 272-02-46


Підсумки засідань Координаційної ради

21.08.2017 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 21.08.2017 № 1-2017-КР

23.12.2016 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування № 2-2016-КР від 23.12.2016

27.07.2016 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування №1 від 27.07.2016

24.12.2014 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 24.12.2014 № 3-2014

01.08.2014 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 01.08.2014 № 2-2014

20.03.2014 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 20.03.2014 № 1-2014

30.10.2013 Підсумкове засідання Координаційної ради з екологічного маркування за 2013 рік

18.10.2012 Підсумкове засідання Координаційної ради з екологічного маркування за 2012 рік

20.10.2011 Відбулось чергове засідання Координаційної ради з екологічного маркування

07.04.2011 Відбулось підсумкове засідання Координаційної ради з екологічного маркування за 2010 рік

08.10.2010 Відбулось чергове засідання Координаційної ради з екологічного маркування

23.09.2009 Відбулось підсумкове засідання Координаційної ради з екологічного маркування за результатами 9 міс. 2009 року

Протоколи засідань Координаційної ради можна переглянути в закритому розділі.

Вхід виключно для членів Координаційної Ради

 
reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy