Головна Екологічна сертифікація Нормативно-правова база
Нормативно-правова база

Верховна Рада України

Верховна Рада УРСР; Закон від 12.05.1991 № 1023-XII
Про захист прав споживачів

Верховна Рада України; Закон від 25.06.1991 № 1264-XII
Про охорону навколишнього природного середовища

Верховна Рада України; Закон від 09.02.1995 № 45/95-ВР
Про екологічну експертизу

Верховна Рада України; Закон від 06.07.1999 № 832–XIV
Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

Верховна Рада України; Закон від 17.05.2001 № 2407-III
Про акредитацію органів з оцінки відповідності

Верховна Рада України; Закон від 18.03.2004 № 1629-IV
Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Верховна Рада України; Закон від 24.06.2004 № 1862-IV
Про екологічний аудит

Верховна Рада України; Закон від 01.12.2005 № 3164-IV
Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності

Верховна Рада України; Закон від 21.12.2010 № 2818-VI
Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року

Верховна Рада України; Закон від 10.04.2014 № 1197-VIІ
Про здійснення державних закупівель

Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1315-VII
Про стандартизацію

Верховна Рада України; Закон від 16.09.2014 № 1678-VII
Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України; Постанова від 17 вересня 1996 № 1147
Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

Кабінет Міністрів України; Постанова від 19 вересня 2007 № 1158
Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року

Кабінет Міністрів України; Постанова від 18 травня 2011 № 529
Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування

Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 25 травня 2011 № 557-р
Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки

Кабінет Міністрів України; Постанова від 28 серпня 2013 р. № 808
Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

Мінприроди України

Мінприроди України; Наказ від 13.10.2004 № 392
Про організацію роботи щодо впровадження екологічних міжнародних стандартів ІSО серії 14000

Держспоживстандарт України

Держспоживстандарт України; Наказ від 01.02.2005 № 28
Про затвердження Переліку продукції, що підлягаєобов'язковій сертифікації в Україні

Держспоживстандарт України; Наказ від 11.03.2005 № 63
Про реорганізацію технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання ресурсів України»

Держспоживстандарт України; Наказ від 16.12.2005 № 362
Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України»

 
reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy