Екологічна сертифікація навчальних та освітніх закладів за програмою «Зелений клас»

В найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства велика увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і цивілізації.

Процеси екологічного виховання та освіти безпосередньо пов’язані з практичною складовою функціонування навчального чи освітнього закладу, що передбачає системне покращення його екологічних показників.

Заходи з енергозбереження та раціонального споживання води дозволять зекономити ресурси та кошти, яки можна буде спрямувати на зміцнення матеріальної бази та інноваційний розвиток закладу.

Роздільний сбір твердих побутових відходів та належне управління небезпечними відходами зменшать навантаження на довкілля. Зелені закупівлі що ґрунтуються на високих вимогах екологічних чи органічних стандартів дозволять значно покращити оточуюче середовище та позитивно вплинуть на стан здоров’я учнів.

Саме ця ідея була закладена в основу розробленого технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища» екологічного стандарту для навчальних та освітніх закладів «Зелений клас».

Цей стандарт охоплює основні екологічні впливи закладів освіти на довкілля, які пов’язані з споживанням енергетичних та водних ресурсів, управління відходами, показниками безпеки і якості різноманітних товарів та послуг харчування.

Але його головною складовою є інтеграція екологічної складової до системи освіти та виховання, спрямованої на різнобічну підготовку підростаючого покоління і громадян, здатних визначати, розуміти й оптимально вирішувати екологічні та соціально-економічні проблеми регіонів проживання на основі наукових знань принципів сталого розвитку, здорового глузду, практичних навичок.

Процедура оцінки відповідності даному стандарту проводиться незалежною компетентною стороною, тобто сертифікація, дозволить внести ясність і чіткість розуміння того, чи відповідає навчальний чи освітній заклад вимогам екологічних критеріїв.

СОУ ОЕМ 08.002.37.078 Освітні послуги («зелений клас»). Екологічні критерії.

Методичний посібник з впровадження екологічного стандарту «Зелений клас» у закладах освіти згідно ДСТУ ISO14024

Ми готові відповісти на Ваші запитання з питань оформлення заявки на сертифікацію та просування сертифікованої продукції на українському та зарубіжних ринках:

+38-067-886-31-93
+38-044-332-84-08
+38-044-332-84-09

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript


Етапи проходження процедури екологічної сертифікації


1. Заповнення і подання заявки на сертифікацію

Для проходження екологічної сертифікації Вам необхідно заповнити та надіслати на електронну адресу Органу сертифікації заявку на сертифікаці.

Усі пункти заявки мають бути заповнені.

Номер та дата реєстрації заявки заповнюється Органом сертифікації.

Заявка на сертифікацію за програмою «Зелений клас»

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

2. Попереднє аналізування заявки та визначення вартості сертифікації

Під час попереднього аналізування заявки, фахівцями Органу сертифікації перевіряється правильність заповнення заявки, її повнота та належне оформлення, а також визначаються:

 • можливі розбіжності у розумінні між Органом сертифікації та заявником;
 • визначеність заявленої сфери сертифікації;
 • потенційну спроможність заявника щодо проходження екологічної сертифікації;
 • наявність та рівень завантаженості компетентного персоналу з сертифікації.

За результатами попереденього аналізування заявник отримує інформацію про обсяги, вартість, строки та умови виконання сертифікаційних робіт.

Вартість екологічної сертифікації за програмою «Зелений клас» розраховується згідно МТ 08:2014 Методика розрахунку вартості робіт з екологічної сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією, затвердженої в оновленій редакції наказом органу сертифікації у 2014 році.

Тривалість сертифікаційних робіт залежить від якості наданої заявки, належного обсягу підтверджуючої документації та підготовленості закладу освіти до проходження аудиту.

Як правило, сертифікаційні роботи тривають до 1 місяця з моменту надходження оплати їх вартості.

3. Надання підтвердної документації

У разі отримання позитивного висновку за результатами попереднього аналізування заявки на сертифікацію, Ви маєте надіслати на поштову адресу Органу сертифікації заявку та підтвердну документацію згідно з планом документального аудиту на паперових носіях. Документи мають бути підписані керівником (або відповідальною особою), завірені надписом «копія вірна» та печаткою підприємства.

Поштова адреса Органу сертифікації:

ВГО «Жива планета» , Центр екологічної сертифікації та маркування
02002, Україна, м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 6 Д

Перелік документів, які надаються до Органу сертифікації, вносяться в Реєстр

Орган сертифікації приймає на себе обов’язки зберігати конфіденційність наданої заявником інформації. Заповнюючи Реєстр документів, заявник повинен визначити, яка інформація надається Органу сертифікації як конфіденційна.

4. Оцінювання відповідності послуг вимогам екологічних стандартів

Оцінювання відповідності організації (офісного приміщення організації) проводиться експертною комісією, до складу якої входять фахівці Органу сертифікації, незалежні експерти, які мають досвід роботи у освітній сфері та сертифікації освітніх послуг, екологічні аудитори.

Оцінювання відповідності проводится на основі наданої заявником документації згідно плану аудиту та проведення аудиту на місці.

Експертна комісія розпочинає роботу з оцінювання відповідності за умов укладання договору між заявником та Органом сертифікації та 100% передоплати кошторисної вартості сертифікаційних робіт.

Члени експертної комісії діють на засадах незалежності від заявника, неупередженості та конфіденційності.

У ході сертифікаційних робіт Орган сертифікації покладається на результати досліджень, випробувань та оцінювань, які зроблені органами, установами, лабораторіями, що відповідають вимогам стандартів ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065.

Якщо в ході оцінювання було виявлено невідповідності, Орган сертифікації надає перелік таких невідповідностей заявнику для їх усунення.

5. Аналізування даних та прийняття рішення щодо екологічної сертифікації

Результати оцінювання, проведеного експертною комісією, та вся отримана інформація аналізуються керівником Органу сертифікації, за результатами чого приймається рішення щодо екологічної сертифікації.

У разі прийняття рішення щодо відповідності закладу освіти (класу, аудиторії) екологічним критеріям, заявник отримує сертифікат відповідності та право застосування знаку екологічного маркування «Зелений журавлик».

Термін дії сертифікату становить 3 роки за умови щорічного підтвердження відповідності закладу освіти екологічним критеріям (проходження процедури наглядання).

По завершенню терміну дії сертифікату проводиться повторна сертифікація (ресертифікація).

У разі встановлення неповної відповідності вимогам екологічних критеріїв, заявнику надається можливість усунути виявлені невідповідності, а у разі встановлення повної невідповідності – сертифікаційні роботи припиняються (якщо невідповідність встановлено при нагляданні – скасовується дія сертифікату).

Заявник має право оскаржити рішення щодо екологічної сертифікації через апеляційну комісію органу сертифікації.

Розширення або звуження сфери екологічної сертифікації

Заклад освіти, який отримав право застосування екологічного маркування, до закінчення терміну дії екологічного сертифікату, може збільшити або зменшити кількість класів, аудиторій, що пройшли екологічну сертифікацію, подавши відповідну заяву до Органу сертифікації.

Призупинення або скасування екологічної сертифікації

Орган сертифікації має право достроково призупинити чи скасувати дію екологічного сертифікату за визначених підстав.

У разі призупинення чи скасування дії екологічного сертифікату, користувач екологічного маркування зобов’язаний припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на екологічну сертифікацію та вжити заходів з унеможливлення застосування екологічного маркування.

6. Застосування екологічного маркування (маркетинг)

У разі отримання екологічного сертифікату та права застосування екологічного маркування, заявник приймає на себе зобов’язання щодо:

 • дотримання умов угоди на право використання екологічного маркування та Правил застосування екологічного маркування;
 • забезпечення постійної відповідності офісних приміщень відповідним екологічним критеріям;
 • заяв про екологічну сертифікацію та застосування екологічного маркування тільки відносно тих класів, аудиторій, перелік яких вказаний у екологічному сертифікаті (якщо сертифікований не весь заклад освіти);
 • дотримання вимог щодо екологічної сертифікації та наглядання;
 • ведення обліку усіх рекламацій (претензій), забезпеченя розгляду скарг, що стосуються екологічної сертифікації та сертифікованих класів, аудиторій; зберігання записів щодо них та надавати їх на запит Органу сертифікації, вжиття відповідних заходів щодо усунення причин скарг та недоліків; документування впроваджуваних дій;
 • невідкладного повідомлення Органу сертифікації про всі зміни, які можуть вплинути на здатність відповідати результатам екологічної сертифікації та дотримуватись відповідності екологічним критеріям;
 • недопущення будь-яких заяв щодо екологічної сертифікації, які Орган сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману або є неправомірними чи помилковими;
 • недопущення використання екологічного маркування в спосіб, який би вводив в оману щодо того, що саме пройшло процедуру оцінювання в Органі сертифікації, недопущення в рекламних матеріалах «змішування» приміщень, які пройшли процедуру оцінювання з іншими приміщеннями закладу освіти;
 • недопущення використання екологічного маркування та екологічної сертифікації таким чином, що може зашкодити репутації Органу сертифікації.

Використовуючи екологічне маркування будь-яка організація має можливість суттєво поліпшити свою конкурентоспроможність, ефективно стимулювати збут (продажі), заощаджувати на зв'язках з громадськістю та бренд-комунікаціях. Екологічне маркування є індикатором конкурентних переваг продуктів, товарів, виробів чи послуг, і від того наскільки ефективно воно застосовується в маркетингу, воно здатне вплинути на збільшення продажів сертифікованої продукції.

Екологічне маркування та маркетинг

7. Наглядання за екологічно сертифікованими послугами

Надавач послуг, який отримав право застосування екологічного маркування, зобов’язаний проходити щорічну процедуру наглядання за екологічно сертифікованими послугами.

Така процедура проводиться Органом сертифікації з метою переконання, що сертифіковані послуги продовжують відповідати вимогам екологічних критеріїв, а екологічне маркування застосовується з дотриманням установлених правил.

Наглядання за сертифікованими послугами проводиться шляхом аналізування даних Анкети для перевірки відповідності сертифікованих послуг вимогам екологічних критеріїв та наданих підтверджуючих документів.

Для отримання Анкети щодо проходження наглядання за сертифікованою продукцією, зверніться за тел. +38-067-886-31-93, +38-044-332-84-09 або надішліть повідомлення на адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy