Рідке органічне добриво

Підвищення якості сільськогосподарської продукції, охорона земель сільськогосподарського призначення та збереження поживності ґрунтів робить надзвичайно актуальними виробництво та застосування органічних добрив.

Рідкі органічні добрива не містять токсичних хімічних речовин і використовуються для:

  • підвищення врожайності і стійкості рослин до хвороб,
  • підвищення вбирання кореневою системою рослини азоту, калію, фосфору та інших елементів з ґрунтового розчину,
  • підвищення стійкості рослин до засух і морозів, стійкості до патогенних мікроорганізмів
  • покращення фізичного стану рослин,
  • підготовки рослин до зимового відпочинку,
  • покращення якісних показників насіння.

Застосування рідких органічних добрив значно зменшують рівень забруднення продукції рослинного походження агрохімікатами.

СОУ ОЕМ 08.002.12.006 «Рідке органічне добриво. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу»

Екологічно сертифікована та маркована продукція - переваги для довкілля та здоров’я:

  • Більш чисті технології виробництва
  • Без вмісту ГМО
  • Без вмісту ртуті, ртутних сполук, пігментів кадмію, хрому (VI) та їхніх сполук
  • Без патогенних мікроорганізмів, яєць гельмінтів, личинок та лялечки синантропних мух, цист патогенних простіших

Визнаються результати випробувань випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимог міжнародного стандарту ISO 17025 (ДСТУ ISO 17025)

Перелік випробувальних лабораторій, які мають чинну акредитацію

reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy