Прокат оцинкований

Гарячеоцинкований прокат або оцинкована сталь має широке застосування в самих різних галузях промисловості і будівництва. Використання стійкого до корозії оцинкованого листа значно полегшує і здешевлює будівельні конструкції, а фізичні властивості сталі дозволяють виготовляти складні деталі.

Досі серед споживачів існує міф з приводу небезпечності оцинкованих товарів та матеріалів. Насправді це не так. Цинк є хімічним елементом, який бере безпосередню участь у біологічному циклі людського організму і його щоденна потреба перебуває на рівні 10-15 мг. Отруїтися цинком вкрай складно, тільки якщо вдихати його пари, що може статися тільки при виробництві оцинкованої сталі. Оцинкована сталь володіє, крім цього, непрямою екологічністю, - залізо, покрите цинком, довгий час (в кілька разів більше) може експлуатуватися і не вимагати заміни, тим самим не вимагаючи додаткового виробництва металу, яке саме по собі є шкідливим для навколишнього середовища.

За останні 20 років світовий ринок оцинкованої продукції зріс більш ніж у 2 рази, причому більше 45% світового споживання оцинкованого листа припадає на частку будівельного комплексу. Ця тенденція свідчить про популярність цього товару та збільшення його асортименту і об 'єму виробництва у нашій державі.

Найбільш впливовими факторами на навколишнє середовище при виробництві прокату оцинкованого є споживання енергетичних ресурсів та емісії в процесі виробництва. Та завдяки впровадженню новітніх енергозберігаючих, маловідходних технологій, скорочення витрат сировини та енергії, можна звести до мініму вплив на довкілля.

СОУ ОЕМ 08.002.17.062 «Прокат оцинкований. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу»

Екологічно сертифікована та маркована продукція - переваги для довкілля та здоров’я:

  • Більш чисті технології виробництва
  • Рівень ГДК робочої зони менше ніж 20 відсотків встановлених державних вимог
  • Якість продукції відповідає вимогам вищої або першої категорії
  • Вміст вторинної сировини у сплаві більше 5 відсотків від встановлених державних вимог
  • Залишковий вміст важких металів менше 20 відсотків від встановлених державних вимог
  • Питома активність природних радіонуклідів менше 20 відсотків від встановлених державних вимог
  • Роздільна система збору відходів на виробництві

Визнаються результати випробувань випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимог міжнародного стандарту ISO 17025 (ДСТУ ISO 17025)

Перелік випробувальних лабораторій, які мають чинну акредитацію

reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy