Матраци

Однією з видів продукції меблевої промисловості є матраци. Їх основне призначення – забезпечити здоровий сон для людини. Для цього матраци повинні бути зручними та безпечними і не містити небезпечних речовин, таких як формальдегід хлоровмисні сполуки та інші.

Деякі товаровиробники нав’язують споживачеві думку, що ортопедичні матраци вже апріорі «екологічні». Та слід розуміти, що конструкція чи наявність кокосової стружки невідомого походження ще не дає 100% гарантії, що перед нами продукція з кращими якісними та екологічними характеристиками. До цього ж, матраци складаються не лише з конструкції і основних наповнювачів, а й з текстильних елементів, клеїв, - список складових можна продовжувати в залежності від виробника та функціональних характеристик виробів.

Технологічні процеси виробництва матраців пов’язані з впливами на стан довкілля. До основних чинників таких впливів відносяться емісії шкідливих речовин та утворення відходів.

Обираючи матраци марковані знаком екологічного маркування, споживач може бути впевнений, що він купує якісний продукт з покращеними функціональними та екологічними характеристиками.

СОУ ОЕМ 08.002.23.017:2016 Матраци. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу

Екологічно сертифікована та маркована продукція - переваги для довкілля та здоров’я:

  • Більш чисті технології виробництва
  • Без вмісту барвників та пігментів у текстильних матеріалах, що містять кадмій, ртуть, свинець або нікель
  • Обмеження по утворенню специфічного запаху в полімерних та полімервмісних матеріалах
  • Заборонено обробляння дроту чи пружин для матраців методом гальванізації. Знежирювання або очищення дроту чи пружин для матраців має здійснюватися із застосуванням органічних розчинників
  • Гранично допустима концентрація у виробах формальдегіду, фенолу, ацетону, бензолу, толуолу, ксилолу, толуілендіізоціанату та інших хімічних речовин, що виділяються з полімерних матеріалів в атмосферне повітря на 30-66 відсотків менше в порівнянні з  встановленими державними вимогами
  • Пакувальний матеріал інертний до продукції та не містить полівінілхлориду та/або іншого хлорованого/галогенованого матеріалу
  • Упаковка придатна до переробки в якості вторинної сировини

Визнаються результати випробувань випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимог міжнародного стандарту ISO 17025 (ДСТУ ISO 17025)

Перелік випробувальних лабораторій, які мають чинну акредитацію

reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy