Головна Екологічна сертифікація Товарів та виробів Матеріали та вироби будівельні мінеральні
Матеріали та вироби будівельні мінеральні

Значне місце серед добування ресурсів є добування мінеральних ресурсів будівельного призначення: пісок, галька, глина, гравій, щебінь та дроблений камінь. Видобуток будь-якої мінеральної сировини пов’язаний з суттєвим антропогенним навантаженням на довкілля.

До екологічних аспектів, які притаманні добуванню мінеральної сировини для виробів будівельного призначення, в першу чергу, відноситься забруднення атмосферного повітря, шум і вібрація, споживання водних ресурсів, порушення земельних угідь. Виробничі процеси, пов’язані з видобуванням, характеризуються утворенням небезпечних відходів, внаслідок присутності у відпрацьованій (попутно видобутій) породі будь-яких домішок і мікрокомпонентів (наприклад, азбесту і важких металів).

Екологічні характеристики готової продукції залежать від екологічного та тектонічного стану місцевості, що впливатиме на рівень радіаційного фону та вмісту шкідливих домішок і сполук.

Різноманітні організації будівельної промисловості виявляють усе більшу зацікавленість у досягненні та демонструванні належних екологічних характеристик, контролюючи вплив своєї діяльності та готової продукції на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Продукцію таких підприємств можна ідентифікувати за позначенням знаком екологічного маркування.

СОУ ОЕМ 08.002.016.049 «Матеріали та вироби будівельні мінеральні. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу»

Екологічно сертифікована та маркована продукція - переваги для довкілля та здоров’я:

  • Без використання підривних робіт при видобуванні сировини
  • Більш чисті технології виробництва
  • Питома активність природних радіонуклідів на 20 відсотків менш ніж встановлені державні вимоги
  • Вміст сірчистих і сірчанокислих сполук у перерахунку на S03 - не більше 0,5 відсотків від маси виробу
  • Вміст породоутворюючих мінералів (магнетиту, гетиту, гематиту, азбесту та інших) - не більше ніж 10 відсотків від маси виробу
  • Залишки мінеральних матеріалів утилізуються шляхом повторного використання

Визнаються результати випробувань випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимог міжнародного стандарту ISO 17025 (ДСТУ ISO 17025)

Перелік випробувальних лабораторій, які мають чинну акредитацію

reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy