Бетон та вироби з бетону

Щорічно у світі споживається від 21 до 31 мільйону тонн бетону. За обсягами споживання людством бетон є другою в світі речовиною після води. Важко уявити наше життя у місті «без використання бетону», тому якість та екологічні характеристики бетонних виробів можна вважати вагомим значним фактором безпеки і якості життя.

Бетон виробляють з крупних заповнювачів (гравій або щебінь), малих заповнювачів (пісок), води, цементу і різноманітних домішок. Технології виробництва бетону можуть передбачати додавання до його складу канцерогенних речовин. Також в процесі експлуатації з бетонів можуть виділяться деякі неорганічні елементи і важкі метали. Існує фактор радіаційного забруднення, пов'язаний з походженням складових матеріалів бетону.

До низки екологічних переваг бетону та виробів з нього можна віднести технології видобутку сировини відкритим способом, низькі енергозатрати виробничих процесів, складники, теплозберігаючі властивості зберігати тепло, та тривалий експлуатаційний термін. Для виробництва бетону можливо використовувати перероблений бетон замість первинної сировини, відходи інших галузей промисловості, як наприклад, зола, шлак і кремній.

СОУ ОЕМ 08.002.16.004 «Бетон та вироби з бетону. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу»

Екологічно сертифікована та маркована продукція - переваги для довкілля та здоров’я:

  • Без використання підривних робіт при видобуванні сировини
  • Більш чисті технології виробництва
  • Без вмісту галогенизованих органічних розчинників
  • Без вмісту канцерогенних речовин
  • Вміст важких металів на 20 відсотків нижче встановлених державних вимог
  • Питома активність природних радіонуклідів в сировині рослинного походження на 20 відсотків нижче встановлених державних вимог

Визнаються результати випробувань випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимог міжнародного стандарту ISO 17025 (ДСТУ ISO 17025)

Перелік випробувальних лабораторій, які мають чинну акредитацію

reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy