Екологічна сертифікація та маркування послуг

Ми пропонуємо повний огляд усіх категорій послуг, доступних для проведення екологічної сертифікації з метою отримання права на застосування тверджень екологічного змісту про переваги екологічно сертифікованих послуг у поєднанні зі знаком екологічного маркування «Зелений журавлик»:

Якщо в переліку Ви не знайшли категорію, яка Вас цікавить, надішліть нам, будь-ласка, свої пропозиції.

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Оцінка послуг здійснюється на відповідність вимогам екологічних стандартів, що встановлюють екологічні критерії,  з метою визначення їх переваг згідно ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) відносно впливів на довкілля та здоров’я людини.

Ми готові відповісти на Ваші запитання з питань оформлення заявки на сертифікацію та просування сертифікованої продукції на українському та зарубіжних ринках:

+38-067-886-31-93
+38-044-332-84-08
+38-044-332-84-09

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript


Етапи проходження процедури екологічної сертифікації


1. Заповнення і подання заявки на сертифікацію

Для проходження екологічної сертифікації Вам необхідно заповнити та надіслати на електронну адресу Органу сертифікації заявку на сертифікаці.

Усі пункти заявки мають бути заповнені.

Номер та дата реєстрації заявки заповнюється Органом сертифікації.

Заявка на сертифікацію послуг

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

2. Попереднє аналізування заявки та визначення вартості сертифікації

Під час попереднього аналізування заявки фахівцями Органу сертифікації перевіряється правильність заповнення заявки, її повнота та належне оформлення, а також визначаються:

 • можливі розбіжності у розумінні між Органом сертифікації та заявником;
 • визначеність заявленої сфери сертифікації;
 • наявність екологічних критеріїв на заявлену категорію послуг;
 • потенційну спроможність заявника щодо проходження екологічної сертифікації;
 • наявність та рівень завантаженості компетентного персоналу з сертифікації.

За результатами попереденього аналізування заявник отримує інформацію про обсяги, вартість, строки та умови виконання сертифікаційних робіт.

Вартість екологічної сертифікації послуг розраховується згідно МТ 08:2014 Методика розрахунку вартості робіт з екологічної сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією, затвердженої в оновленій редакції наказом органу сертифікації у 2014 році.

Тривалість сертифікаційних робіт залежить від якості наданої заявки, належного обсягу підтверджуючої документації та підготовленості об’єкта надання послуг до проходження аудиту.

Як правило, сертифікаційні роботи тривають до 1 місяця з моменту надходження оплати їх вартості.

3. Надання підтвердної документації

У разі отримання позитивного висновку за результатами попереднього аналізування заявки на сертифікацію, Ви маєте надіслати на поштову адресу Органу сертифікації заявку та підтвердну документацію згідно з планом документального аудиту на паперових носіях. Документи мають бути підписані керівником (або відповідальною особою), завірені надписом «копія вірна» та печаткою підприємства.

Поштова адреса Органу сертифікації:

ВГО «Жива планета» , Центр екологічної сертифікації та маркування
02002, Україна, м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 6 Д

Перелік документів, які надаються до Органу сертифікації, вносяться в Реєстр

Орган сертифікації приймає на себе обов’язки зберігати конфіденційність наданої заявником інформації. Заповнюючи Реєстр документів, заявник повинен визначити, яка інформація надається Органу сертифікації як конфіденційна.

4. Оцінювання відповідності послуг вимогам екологічних стандартів

Оцінювання відповідності послуг проводиться експертною комісією, до складу якої входять фахівці Органу сертифікації, незалежні експерти, які мають досвід роботи у сфері надання та сертифікації послуг заявленої категорії, екологічні аудитори.

Оцінювання відповідності послуг проводится на основі наданої заявником документації згідно плану аудиту та проведення аудиту на місці.

Експертна комісія розпочинає роботу з оцінювання відповідності за умов укладання договору між заявником та Органом сертифікації та 100% передоплати кошторисної вартості сертифікаційних робіт.

Члени експертної комісії діють на засадах незалежності від заявника, неупередженості та конфіденційності.

У ході сертифікаційних робіт Орган сертифікації покладається на результати досліджень, випробувань та оцінювань, які зроблені органами, установами, лабораторіями, що відповідають вимогам стандартів ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065.

Якщо в ході оцінювання було виявлено невідповідності, Орган сертифікації надає перелік таких невідповідностей заявнику для їх усунення.

5. Аналізування даних та прийняття рішення щодо екологічної сертифікації

Результати оцінювання, проведеного експертною комісією, та вся отримана інформація аналізуються керівником Органу сертифікації, за результатами чого приймається рішення щодо екологічної сертифікації.

У разі прийняття рішення щодо відповідності послуг екологічним критеріям, заявник отримує сертифікат відповідності та право застосування знаку екологічного маркування «Зелений журавлик» відносно сертифікованих послуг.

Термін дії сертифікату становить 3 роки за умови щорічного підтвердження відповідності послуг екологічним критеріям (проходження наглядання за сертифікованими послугами).

По завершенню терміну дії сертифікату проводиться повторна сертифікація (ресертифікація).

У разі встановлення неповної відповідності послуг вимогам екологічних критеріїв, заявнику надається можливість усунути виявлені невідповідності, а у разі встановлення повної невідповідності – сертифікаційні роботи припиняються (якщо невідповідність встановлено при нагляданні – скасовується дія сертифікату).

Заявник має право оскаржити рішення щодо екологічної сертифікації через апеляційну комісію органу сертифікації.

Розширення або звуження сфери екологічної сертифікації

Надавач послуг, який отримав право застосування екологічного маркування, до закінчення терміну дії екологічного сертифікату, може збільшити або зменшити кількість об’єктів, що пройшли екологічну сертифікацію, подавши відповідну заяву до органу сертифікації.

Призупинення або скасування екологічної сертифікації

Орган сертифікації має право достроково призупинити чи скасувати дію екологічного сертифікату за визначених підстав.

У разі призупинення чи скасування дії екологічного сертифікату, користувач екологічного маркування зобов’язаний припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на екологічну сертифікацію та вжити заходів з унеможливлення застосування екологічного маркування.

6. Застосування екологічного маркування (маркетинг)

У разі отримання екологічного сертифікату та права застосування екологічного маркування, заявник приймає на себе зобов’язання щодо:

 • дотримання умов угоди на право використання екологічного маркування та Правил застосування екологічного маркування;
 • забезпечення постійної відповідності сертифікованих послуг відповідним екологічним критеріям;
 • заяв про екологічну сертифікацію та застосування екологічного маркування тільки відносно тих послуг, перелік яких вказаний у екологічному сертифікаті;
 • дотримання вимог щодо екологічної сертифікації послуг та наглядання за сертифікованими послугами;
 • ведення обліку усіх рекламацій (претензій) на сертифіковану продукцію, забезпеченя розгляду скарг, що стосуються екологічної сертифікації та сертифікованих послуг; зберігання записів щодо них та надавати їх на запит Органу сертифікації, вжиття відповідних заходів щодо усунення причин скарг та недоліків, виявлених в сертифікованій продукції; документування впроваджуваних дій;
 • невідкладного повідомлення Органу сертифікації про всі зміни, які можуть вплинути на здатність відповідати результатам екологічної сертифікації та дотримуватись відповідності продукції екологічним критеріям;
 • недопущення будь-яких заяв щодо екологічної сертифікації послуг, які Орган сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману або є неправомірними чи помилковими:
 • недопущення використання екологічного маркування в спосіб, який би вводив в оману споживачів щодо того, які саме послуги пройшли процедуру оцінювання в Органі сертифікації, недопущення в рекламних матеріалах «змішування» послуг, які пройшла процедуру оцінювання з іншими послугами чи продукцією;
 • недопущення використання екологічного маркування та екологічної сертифікації своїх послуг таким чином, що може зашкодити репутації Органу сертифікації.

Використовуючи екологічне маркування будь-яка організація має можливість суттєво поліпшити свою конкурентоспроможність, ефективно стимулювати збут (продажі), заощаджувати на зв'язках з громадськістю та бренд-комунікаціях. Екологічне маркування є індикатором конкурентних переваг продуктів, товарів, виробів чи послуг, і від того наскільки ефективно воно застосовується в маркетингу, воно здатне вплинути на збільшення продажів сертифікованої продукції.

Екологічне маркування та маркетинг

7. Наглядання за екологічно сертифікованими послугами

Надавач послуг, який отримав право застосування екологічного маркування, зобов’язаний проходити щорічну процедуру наглядання за екологічно сертифікованими послугами.

Така процедура проводиться Органом сертифікації з метою переконання, що сертифіковані послуги продовжують відповідати вимогам екологічних критеріїв, а екологічне маркування застосовується з дотриманням установлених правил.

Наглядання за сертифікованими послугами проводиться шляхом аналізування даних Анкети для перевірки відповідності сертифікованих послуг вимогам екологічних критеріїв та наданих підтверджуючих документів.

Для отримання Анкети щодо проходження наглядання за сертифікованою продукцією, зверніться за тел. +38-067-886-31-93, +38-044-332-84-09 або надішліть повідомлення на адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy