Екологічна сертифікація та маркування харчових продуктів

Ми пропонуємо повний огляд усіх категорій харчових продуктів, доступних для проведення екологічної сертифікації з метою отримання права на застосування тверджень екологічного змісту про переваги екологічно сертифікованих продуктів у поєднанні зі знаком екологічного маркування «Зелений журавлик»:

Якщо в переліку Ви не знайшли категорію, яка Вас цікавить, надішліть нам, будь ласка, свої пропозиції.
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Оцінка продукції здійснюється на відповідність вимогам екологічних стандартів, що встановлюють екологічні критерії до етапів життєвого циклу продукції з метою визначення її переваг згідно ISO 14024

Ми готові відповісти на Ваші запитання з питань оформлення заявки на сертифікацію та просування сертифікованої продукції на українському та зарубіжних ринках:

+38-067-886-31-93
+38-044-332-84-08
+38-044-332-84-09

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript


Етапи проходження процедури екологічної сертифікації


1. Заповнення і подання заявки на сертифікацію

Для проходження екологічної сертифікації Вам необхідно заповнити та надіслати на електронну адресу Органу сертифікації заявку на сертифікацію.

Усі пункти заявки мають бути заповнені.

Номер та дата реєстрації заявки заповнюється Органом сертифікації.

Заявка на сертифікацію харчових продуктів

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

2. Попереднє аналізування заявки та визначення вартості сертифікації

Під час попереднього аналізування заявки фахівцями Органу сертифікації перевіряється правильність заповнення заявки, її повнота та належне оформлення, а також визначаються:

 • можливі розбіжності у розумінні між Органом сертифікації та заявником;
 • визначеність заявленої сфери сертифікації;
 • наявність екологічних критеріїв на заявлену категорію продукції;
 • потенційну спроможність заявника щодо проходження екологічної сертифікації;
 • наявність та рівень завантаженості компетентного персоналу з сертифікації.

За результатами попереденього аналізування заявник отримує інформацію про обсяги, вартість, строки та умови виконання сертифікаційних робіт.

Вартість екологічної сертифікації розраховується згідно МТ 08:2014 Методика розрахунку вартості робіт з екологічної сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією, затвердженої в оновленій редакції наказом органу сертифікації у 2014 році.

Вартість сертифікаційних робіт залежить від категорії продукції, масштабів та технології виробництва, кількості заявлених найменувань продукції та різниці їх складових (однорідності групи продукції). Визначення коефіцієнту складності робіт з сертифікації ґрунтується на складності оцінювання життєвого циклу заявленої на сертифікацію продукції, і за кожною окремою заявкою визначається окремо.

Вартість сертифікаційних робіт не включає витрати, пов’язані з додатковими аудитами, дослідженнями чи випробуваннями (у разі їх призначення). Такі витрати відшкодовуються заявником на підставі договірних зобов’язань між ним та виконавцем робіт.

Тривалість сертифікаційних робіт залежить від якості наданої заявки та належного обсягу підтверджуючої документації.

Як правило, сертифікаційні роботи тривають до 1 місяця з моменту надходження оплати їх вартості.

3. Надання підтвердної документації

У разі отримання позитивного висновку за результатами попереднього аналізування заявки на сертифікацію, Ви маєте надіслати на поштову адресу Органу сертифікації заявку та підтвердну документацію згідно з планом документального аудиту на паперових носіях. Документи мають бути підписані керівником (або відповідальною особою), завірені надписом «копія вірна» та печаткою підприємства.

Поштова адреса Органу сертифікації:

ВГО «Жива планета» , Центр екологічної сертифікації та маркування
02002, Україна, м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 6 Д

Перелік документів, які надаються до Органу сертифікації, вносяться в Реєстр

Орган сертифікації приймає на себе обов’язки зберігати конфіденційність наданої заявником інформації. Заповнюючи Реєстр документів, заявник повинен визначити, яка інформація надається Органу сертифікації як конфіденційна.

4. Оцінювання відповідності послуг вимогам екологічних стандартів

Оцінювання відповідності продукції проводиться експертною комісією, до складу якої входять фахівці Органу сертифікації, незалежні експерти, які мають досвід роботи у виробництві та сертифікації продукції заявленої категорії, екологічні аудитори.

Оцінювання відповідності продукції проводится на основі наданої заявником документації згідно плану документального аудиту.

Експертна комісія розпочинає роботу з оцінювання відповідності за умов укладання договору між заявником та Органом сертифікації та 100% передоплати кошторисної вартості сертифікаційних робіт.

Члени експертної комісії діють на засадах незалежності від заявника, неупередженості та конфіденційності.

У ході сертифікаційних робіт Орган сертифікації покладається на результати досліджень, випробувань та оцінювань, які зроблені органами, установами, лабораторіями, що відповідають вимогам стандартів ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065.

Якщо в ході оцінювання було виявлено невідповідності, Орган сертифікації надає перелік таких невідповідностей заявнику для їх усунення.

5. Аналізування даних та прийняття рішення щодо екологічної сертифікації

Результати оцінювання, проведеного експертною комісією, та вся отримана інформація аналізуються керівником Органу сертифікації, за результатами чого приймається рішення щодо екологічної сертифікації.

У разі прийняття рішення щодо відповідності продукції екологічним критеріям, заявник отримує сертифікат відповідності та право застосування знаку екологічного маркування «Зелений журавлик» відносно сертифікованої продукції.

Термін дії сертифікату становить 3 роки за умови щорічного підтвердження відповідності продукції екологічним критеріям (проходження наглядання за сертифікованою продукцією).

По завершенню терміну дії сертифікату проводиться повторна сертифікація (ресертифікація).

У разі встановлення неповної відповідності продукції вимогам екологічних критеріїв, заявнику надається можливість усунути виявлені невідповідності, а у разі встановлення повної невідповідності – сертифікаційні роботи припиняються (якщо невідповідність встановлено при нагляданні – скасовується дія сертифікату).

Заявник має право оскаржити рішення щодо екологічної сертифікації через апеляційну комісію Органу сертифікації.

Розширення або звуження сфери екологічної сертифікації

Виробник продукції, який отримав право застосування екологічного маркування, до закінчення терміну дії екологічного сертифікату, може збільшити або зменшити кількість найменувань продукції, що пройшла екологічну сертифікацію, подавши відповідну заяву до Органу сертифікації.

Призупинення або скасування екологічної сертифікації

Орган сертифікації має право достроково призупинити чи скасувати дію екологічного сертифікату за визначених підстав.

У разі призупинення чи скасування дії екологічного сертифікату, користувач екологічного маркування зобов’язаний припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на екологічну сертифікацію та вжити заходів з унеможливлення застосування екологічного маркування.

6. Застосування екологічного маркування (маркетинг)

У разі отримання екологічного сертифікату та права застосування екологічного маркування, заявник приймає на себе зобов’язання щодо:

 • дотримання умов угоди на право використання екологічного маркування та Правил застосування екологічного маркування;
 • забезпечення постійної відповідності сертифікованої продукції, що виробляється, відповідним екологічним критеріям;
 • заяв про екологічну сертифікацію своєї продукції та застосування екологічного маркування тільки відносно тієї продукції, перелік якої вказаний у екологічному сертифікаті;
 • дотримання вимог щодо екологічної сертифікації продукції та наглядання за сертифікованою продукцією;
 • ведення обліку усіх рекламацій (претензій) на сертифіковану продукцію, забезпеченя розгляду скарг, що стосуються екологічної сертифікації та сертифікованої продукції;
 • зберігання записів щодо них та надавати їх на запит Органу сертифікації, вжиття відповідних заходів щодо усунення причин скарг та недоліків, виявлених в сертифікованій продукції; документування впроваджуваних дій;
 • невідкладного повідомлення Органу сертифікації про всі зміни, які можуть вплинути на здатність відповідати результатам екологічної сертифікації та дотримуватись відповідності продукції екологічним критеріям;
 • недопущення будь-яких заяв щодо екологічної сертифікації продукції, які Орган сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману або є неправомірними чи помилковими:
 • недопущення використання екологічного маркування в спосіб, який би вводив в оману споживачів щодо того, яка саме продукція пройшла процедуру оцінювання в Органі сертифікації, недопущення в рекламних матеріалах «змішування» продукції, яка пройшла процедуру оцінювання з іншою;
 • недопущення використання екологічного маркування та екологічної сертифікації своєї продукції таким чином, що може зашкодити репутації Органу сертифікації.

Використовуючи екологічне маркування, будь-яка організація має можливість суттєво поліпшити свою конкурентоспроможність, ефективно стимулювати збут (продажі), заощаджувати на зв'язках з громадськістю та бренд-комунікаціях. Екологічне маркування є індикатором конкурентних переваг продуктів, товарів, виробів чи послуг, і від того наскільки ефективно воно застосовується в маркетингу, воно здатне вплинути на збільшення продажів сертифікованої продукції.

Екологічне маркування та маркетинг

7. Наглядання за екологічно сертифікованою продукцією

Виробник продукції, який отримав право застосування екологічного маркування, зобов’язаний проходити щорічну процедуру наглядання за екологічно сертифікованою продукцією.

Така процедура проводиться Органом сертифікації з метою переконання, що сертифікована продукція продовжує відповідати вимогам екологічних критеріїв, а екологічне маркування застосовується з дотриманням установлених правил.

Наглядання за сертифікованою продукцією проводиться шляхом аналізування даних Анкети для перевірки відповідності сертифікованої продукції вимогам екологічних критеріїв та наданих підтверджуючих документів.

Для отримання Анкети щодо проходження наглядання за сертифікованою продукцією, зверніться за тел. +38-067-886-31-93, +38-044-332-84-09 або надішліть повідомлення на адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
reportagi-ta-publikacii Ярмарок Rekomenduemo
Green Mind

ecomama
ЗМІ про екологічну сертифікацію та маркування


Екологічне маркування та маркетинг Zayavka Zayavka
logotipy